Links for groper

groper-0.1.7.tar.gz
groper-0.3.0.tar.gz
groper-0.3.1.tar.gz