Links for djhipchat2

djhipchat2-0.5.tar.gz
djhipchat2-0.5.1.tar.gz