Links for eurdep

eurdep-0.5.tar.gz
eurdep-0.6.tar.gz
eurdep-0.7.tar.gz