Links for django-mangopay

django-mangopay-1.0.0.tar.gz