Links for django-icons-mimetypes

http://tango.freedesktop.org/Tango_Icon_Library