Links for django-hudson-25

django-hudson-25-0.9.0.tar.gz