Links for d3gem

d3gem-0.2.1.tar.gz
d3gem-0.2.tar.gz
d3gem-0.1.tar.gz