Links for bytecodehacks

bytecodehacks.zip
bytecodehacks-April2000-py2.7.egg