Links for bitmap

bitmap-0.0.1.tar.gz
bitmap-0.0.2.tar.gz
bitmap-0.0.3.tar.gz