Links for batchy

batchy-0.1.tar.gz
batchy-0.2.tar.gz
batchy-0.3.tar.gz