Links for bambu-ajax

bambu-ajax-0.1.tar.gz
bambu-ajax-2.0.tar.gz