Links for archie

archie-0.0.1.tar.gz
archie-0.0.2.tar.gz
archie-0.0.3.tar.gz