Links for alebot

alebot-0.1.1.tar.gz
alebot-0.1.2.tar.gz
alebot-0.1.tar.gz